Ambasadorzy Transformacji Energetycznej

Strona główna Ambasadorzy Transformacji Energetycznej

Zakręcasz wodę podczas mycia zębów i pilnujesz swoich domowników, by gasili światło?

→ Podobnej oszczędności oczekiwałbyś od zarządców budynków i włodarzy miast.

Dostrzegasz związek między chmurą dymu unoszącą się nad miastem a wzrostem cen chleba?

→ Jesteś zainteresowany rozwiązaniami prawnymi i ekonomicznymi, które jednocześnie chronią klimat i walczą z ubóstwem energetycznym.

Widok kwitnącej w styczniu leszczyny nastraja Cię refleksyjnie i wcale nie cieszysz się z upalnych październików?

→ Chciałbyś poznać bezpieczne dla klimatu technologie energetyczne, które jednocześnie zapewnią stabilność gospodarki.

Twoja wrażliwość ekologiczno-energetyczna jest godna uznania!

Jeśli dodatkowo śmiało dzielisz się swoimi obserwacjami i inspirujesz innych do zmiany nawyków, to znak, że w swojej społeczności już teraz pełnisz funkcję ambasadora_ki transformacji energetycznej. Czas pójść krok dalej.  [Rekrutacja do tegorocznej edycji programu została zakończona].

Osoby uczestniczące w programie ambasadorskim / 2024

Jestem studentem pierwszego roku Inżynierii Kształtowania Środowiska na AGH. Ukończyłem technikum o profilu odnawialnych źródeł energii. Od zawsze interesowałem się energetyką i tym co robić, by dążyć do jak najmniejszej emisyjności. Ciągle staram się poszerzać swoją wiedzę o nowych technologiach i dzielić się nią z innymi.

🔗 Facebook

🔗 Instagram

Jestem absolwentem kierunku Inżynieria i Monitoring Środowiska na AGH. Po studiach pierwszego stopnia rozpocząłem studia II stopnia na Kierunku Inżynieria Kształtowania Środowiska. Oba kierunki studiów dużo poświęcają zagadnieniom ochrony środowiska z czym bardzo mocno związana jest właśnie transformacja energetyczna. W pracy dyplomowej zajmuję się ogrzewaniem budynków, a jak dobrze wiemy, w Polsce ok. 40% energii zużywa się w budynkach, w tym zdecydowaną większość w celu ich ogrzewania.

🔗 Linkedin

Cześć, nazywam się Kacper i jestem inżynierem energetyki. Obecnie studiuje na II stopniu studiów magisterskich na kierunku energetyka na Politechnice Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza. Podczas studiów czynnie brałem udział w wielu projektach o tematyce energetycznej m. in. aktywnie uczestniczyłem w VIII edycji Konferencji naukowej „Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju”. W lutym zostałem stypendystą II edycji Akademii Wodorowej Orlen S.A. gdzie poszerzam swoją wiedzę na temat wykorzystania wodoru w procesie transformacji energetycznej. Jestem osobą energiczną i chętną do pracy w grupie. Interesuję się nowymi technologami wodorowymi, energetyką jądrową, a także wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w procesie transformacji energetycznej.

🔗 Linkedin

Hej! Mam na imię Paulina i studiuję Inżynierię Kształtowania Środowiska na AGH w Krakowie. Podczas studiów zaczęłam pracę nad rozwojem technologii cleanroom oraz metodami poprawy efektywności energetycznej, dotyczącymi transformacji. Jestem świadoma zmian klimatycznych, dlatego angażuję się w poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań, które mogą przyczynić się do redukcji negatywnego wpływu człowieka na środowisko. Chcę  inspirować innych do działania na rzecz zrównoważonego rozwoju.

🔗 LinkedIn

Cześć, od 2012 r. jestem pracownikiem AGH. Głównym kierunkiem mojej działalności jest problematyka poszanowania i zrównoważonej energii, zarządzania energią, uwarunkowań formalno-prawnych w sektorze energetycznym i rozwój technologii odnawialnych źródeł energii, magazynowania energii, a także technologii wodorowych. W ubiegłym roku obroniłam pracę doktorską realizowaną we współpracy z MPEC S.A.

Zajmuję się realizacją projektów edukacyjnych, B+R i in. o zasięgu krajowym i międzynarodowym.

🔗 Instagram

Jestem studentem Tworzyw i Technologii Motoryzacyjnych na AGH, entuzjastą zrównoważonego rozwoju i pasjonatem motoryzacji. Moje doświadczenie obejmuje zarówno praktyczne projekty związane z odnawialnymi źródłami energii, jak i teoretyczne opracowania rozwiązań przyszłych problemów środowiskowych. Biorę udział w projektowaniu nowoczesnych budynków i rozwiązań technologicznych wpisujących się w ideę Nowego Europejskiego Bauhausu. Aktywnie stosuję filozofię „zero waste” w swoim życiu, wykorzystując odpady do produkcji rzeczy użytkowych.

🔗 Linkedin

Cześć! Mam na imię Julka i ukończyłam Technologię Chemiczną oraz Energetykę Odnawialną i Zarządzanie Energią na AGH. Moje zainteresowania skupiają się na optymalizacji zagospodarowania surowcami w procesach technologicznych w tym energetycznym wykorzystaniu odpadów w duchu zrównoważonego rozwoju. Obecnie działam w Pracowni Technologii Przetwarzania Bioenergii w Instytucie Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, gdzie realizuje projekty związane z przetwarzaniem bioenergii.

🔗 Linkedin

Jestem studentką energetyki na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Mam wiele pomysłów i chętnie uczę się nowych rzeczy. Procesy konwersji energii są dla mnie fascynujące. Interesuje mnie głównie ich złożoność i różnorodność. Chciałabym zgłębić zagadnienia związane z konwersją energii oraz poznawać najnowsze technologie w tej dziedzinie.

Jestem studentem trzeciego roku Energetyki Odnawialnej i Zarządzania Energią na AGH, gdzie na co dzień spotykam się z problemami transformacji energetycznej. Pasjonuje możliwym wykorzystaniem wodoru jako paliwa przyszłości; nośnika czy też magazynu energii.

Jako koordynator sekcji ds. analiz środowiskowych LCA w kole naukowym CarbON zajmuje się tematami dekarbonizacji gospodarki czy też ograniczeniem negatywnych skutków emisji gazów cieplarnianych.

🔗 LinkedIn

🔗 Instagram

Cześć! Nazywam się Natalia i jestem absolwentką studiów geograficznych o specjalizacji klimatologicznej na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Obecnie pracuję jako Doradca ds. Klimatu i Środowiska miasta Kraków w Referacie Energetyki oraz jestem Przewodniczącą Młodzieżowej Rady Klimatycznej przy Ministerstwie Klimatu i Środowiska. Moje doświadczenie obejmuje m.in aktywność na rzecz promocji energii odnawialnej, redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz edukacji społecznej na temat zmiany klimatu, efektywności energetycznej czy śladu węglowego. Wiem, że transformacja Polski jest ogromnym wyzwaniem, ale wierzę, że razem, jako młode pokolenie, mamy w sobie siłę i determinację, by się go odważnie podjąć.

🔗 Linkedin

Projekt bez nazwy (1) (1)

Cześć! Z branżą energetyczną związany jestem od pięciu lat, kiedy to rozpocząłem studia inżynierskie na kierunku Energetyka na AGH. Od tej pory aktywnie działam  poprzez koła naukowe, projekty, konferencje. Dało mi to możliwość brania udziału w wydarzeniach ogólnopolskich jak i międzynarodowych jako uczestnik, współorganizator, prelegent. Obecnie kończę studia magisterskie w specjalizacji Energetyka Jądrowa, w ramach których biorę udział w semestralnym kursie w Korei Płd.

🔗 Linkedin

Hej! Jestem Sara i jestem żywo zainteresowana tematyką ekologii już od bardzo młodego wieku a działania w prywatnym życiu podejmuje zawsze w nurcie najmniejszego śladu węglowego od diety przez wybory konsumenckie i podróżowanie. W związku z tym wybrałam kierunek na AGH Inżynierię i Ochronę Środowiska. Zajęcia z Technologii Energetycznych sprawiły, że zaczęłam zgłębiać informacje na ten temat na własną rękę. Na innych zajęciach tworzyłam projekty o tematyce transformacji energetycznej w państwach Unii Europejskiej.

Cześć! Mam na imię Kamila; studiuję Inżynierię Naftową i Gazowniczą na AGH w Krakowie. Od dziecka interesowałam się ekologią i uczestniczyłam w projektach wprowadzających zmiany na terenie mojego powiatu/gminy. W takcie studiów swoją pracę inzynierką realizowałam w temacie magazynowania wodoru, a prace magisterską pisze o efektywności procesu uzdatniania biogazu do biometanu. Moim celem jest inspiracja innych do działań na rzecz zrównoważonego rozwoju. 🌿🌎💚

Jestem studentką trzeciego roku Technologii Chemicznej na AGH w Krakowie. Od pewnego czasu interesuję się transformacją energetyczną i odnawialnymi źródłami energii. Chcę dalej rozwijać się w tym kierunku. To, czego się nauczę, planuję przekazać dalej, ponieważ pracuję jako animator i prowadzę warsztaty dla dzieci. Podczas warsztatów widzę potencjał w edukowaniu najmłodszych o konieczności ochrony środowiska. Myślę, że jest to pierwszy krok w kształtowaniu ich postaw i nawyków, które mogą przyczynić się do tworzenia bardziej zrównoważonej przyszłości dla naszej planety.

Jestem 21-letnim studentem geoinformatyki na WGGiOŚ AGH w Krakowie. Moje umiejętności oraz znajomość profesjonalnych narzędzi pozwalają na merytoryczną analizę katastrofy klimatycznej oraz monitorowanie środowiska naturalnego. Działam także w nieformalnym ruchu klimatycznym – Extinction Rebellion Kraków. Promujemy wiedzę w zakresie ocieplenia klimatu i wywieramy presję na rząd, aby podjął szeroko zakrojone inwestycje w nowoczesną energetykę odnawialną i rozproszoną.

🔗 LinkedIn

🔗 Instagram

Mam na imię Weronika. Jestem absolwentką odnawialnych źródeł energii i gospodarki odpadami na UPWr oraz studiów podyplomowych „Wodór i biometan – pozyskanie, transport i wykorzystanie. Transformacja energetyczna” na AGH. Obecnie pracuję jako inżynier ds. mediów energetycznych w zakładzie przemysłowym. Moja praca obejmuje m. in. uczestnictwo w projektach mających na celu zwiększenie efektywności energetycznej zakładu. Transformacja energetyczna jest jednym z moich zainteresowań, dlatego też nieustannie podnoszę swoje kompetencje w tej dziedzinie. W szczególności interesuje mnie tematyka poświęcona wodorowi (zarówno w energetyce jak i motoryzacji) oraz biometanowi. Uważam, że każdy przy odrobinie chęci jest w stanie przyczynić się do transformacji energetycznej chociażby gasząc światło albo oszczędzając wodę. Dlatego też zarówno na płaszczyźnie zawodowej jak i prywatnej chętnie dzielę się swoją wiedzą z innymi ludźmi. 

🔗 LinkedIn

Cześć! Jestem dumną Absolwentką Elektrotechniki Politechniki Gdańskiej. Obecnie Inspektor ds. Inwestycji w Urzędzie Miejskim w Miastku i reprezentantka Miasteckiego Klastra Energii. Pasjonuję się nowoczesnymi rozwiązaniami w energetyce, w tym rozproszonymi źródłami energii. Cechuje mnie cierpliwość, pomocność i konsekwencja w dążeniu do celów. Nieustannie staram się rozwijać w szybko zmieniającej się branży energetycznej.

Jestem studentką Ekologicznych Źródeł Energii na AGH, a także pracuję w branży OZE. Od 2021 roku działam aktywnie w organizacji studenckiej, w której skupiam się na rozwoju umiejętności miękkich, a w roku akademickim 2023/24 pełnię funkcję Prezesa tej organizacji. Transformacja energetyczna, a szczególnie rozwój technologii magazynowania są mi bliskie i wiążę z nimi swoją przyszłość. Uważam, że obecnie jest to kluczowy temat dla polskiej gospodarki, więc chcę w nim aktywnie uczestniczyć.

🔗 LinkedIn

Cześć wszystkim! Mam na imię Oliwia i jestem studentką II stopnia studiów na AGH na kierunku Energetyka Odnawialna i Zarządzanie Energią. Od ponad dwóch lat aktywnie angażuję się w rozwój energetyki m.in. poprzez działalność w Kole Naukowym Nova Energia. W tym czasie miałam okazje uczestniczyć w wielu Konferencjach, które pokazały mi, jak ważna jest transformacja energetyczna i jak wiele nowych technologii powstaje, aby wspomóc ten proces. W chwili obecnej moja praca związana jest ze społecznościami energetycznymi, które stanowią bardzo istotną część energetyki lokalnej, opartej na rozproszonych źródłach energii.

🔗 LinkedIn

Uważam, że społeczny aspekt transformacji energetycznej jest niezwykle istotny i cieszę się, że od dwóch lat mogę brać czynny udział w szerzeniu wiedzy na ten temat jako część redakcji GLOBENERGIA. W pracy głównie zajmuję się pisaniem artykułów na portal Termomodernizacja.pl, gdzie przede wszystkim poruszam tematykę efektywności energetycznej budynków. Jednocześnie jestem studentem II stopnia na kierunku ekologiczne źródła energii na AGH w Krakowie.

🔗 LinkedIn

🔗 termomodernizacja.pl

Hej! Nazywam się Dominika i jestem absolwentką kierunku Inżynieria Kształtowania Środowiska na AGH w Krakowie. Aktualnie rozpoczęłam studia II stopnia na tym samym kierunku, na specjalności Wentylacja i Klimatyzacja Przemysłowa.
Obecnie pracuję w firmie zajmującej się termomodernizacją budynków jednorodzinnych – tj. działaniami z zakresu termoizolacji, hydrauliki oraz fotowoltaiki.
Chciałabym poszerzyć swoją wiedzę z zakresu transformacji energetycznej, a także przekazywać ją dalej, aby poszerzać świadomość społeczeństwa oraz inspirować innych do działań na rzecz naszej planety. Uważam, że jest to obecnie istotna kwestia, nie tylko dla naszego kraju, ale i całego świata – dlatego bardzo chcę czynnie w niej uczestniczyć i zdobywać nowe doświadczenie.

🔗 LinkedIn

Jestem osobą, która od ponad 10 lat pracuje w dziale administracji firmy z branży budowlanej. W swojej karierze zawsze stawiałam na rozwój i poszerzanie swoich umiejętności. Obecnie, chciałabym poszerzyć swoją wiedzę w kierunku transformacji energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii, co uważam za bardzo interesujący aspekt dziedziny, w której chciałabym się dodatkowo rozwijać.

Wierzę, że zdobycie nowych umiejętności związanych z OZE pozwoli mi nie tylko na rozwój zawodowy, ale także na poszerzenie swoich kompetencji i możliwość podążania za aktualnymi trendami.

Jestem pewna, że dzięki zdobytej wiedzy w dziedzinie OZE, będę w stanie przyczynić się do dalszego rozwoju. Jestem otwarta na nowe wyzwania i gotowa na kolejne etapy rozwoju zawodowego, które przyniosą mi satysfakcję i spełnienie.

Jestem studentką Akademii Górniczo-Hutniczej, a moje zainteresowania koncentrują się na wpływie transformacji energetycznej na społeczeństwo, szczególnie w obszarze rolnictwa. Chciałabym dążyć do zwiększenia świadomości społecznej na temat zrównoważonego rozwoju oraz efektywnego wykorzystania zasobów energetycznych.

Hej, mam na imię Filip, jestem inżynierem w dziedzinie Odnawialnych Źródeł Energii, obecnie kontynuuję edukację na studiach magisterskich na kierunku Energetyka w języku angielskim na Politechnice Wrocławskiej. Moja pasja i zobowiązanie wobec zrównoważonego rozwoju i nowych technologii przekładają się na aktywne uczestnictwo w Stowarzyszeniu Naukowym „SKN Płomień”, gdzie jako główny projektant, skupiam się na konstrukcji innowacyjnych rozwiązań napędowych na wodór dla bezzałogowych dronów.
Moje zainteresowanie technologiami wodorowymi wyraża się poprzez zaangażowanie w Akademię Wodoru H2 – ORLEN SA. Jest to dla mnie przestrzeń aktywnego rozwoju i zdobywania bezcennego doświadczenia poprzez uczestnictwo w warsztatach oraz sesjach branżowych. Przekonanie o potencjale wodoru jako fundamentu dla przyszłości czystej energetyki kształtuje moją edukację i zawodowe aspiracje.
Doświadczenie zawodowe zdobywałem jako stażysta w Energy Machines ApS w Danii, gdzie analizowałem dane dla projektów termomodernizacji oraz brałem udział w weryfikacji warunków geotermalnych dla systemów ciepłowniczych.
Moja edukacja na Politechnice Wrocławskiej, w tym specjalizacja Odnawialnych Źródeł Energii oraz Energetyki, była wyróżniona w stypendium Rektora oraz drugim miejscem na Lokalnym Finale Konkursu Inżynierskiego EBEC, co świadczy o moim zaangażowaniu i dążeniu do doskonałości.

🔗 LinkedIn

Prowadzący forum audytorów energetycznych zrzeszające ponad 20 000 członków, skupionych na dokumentacji dotyczącej efektywności energetycznej i certyfikatach energetycznych. Absolwent Politechniki Śląskiej, gdzie badał wpływ zmian klimatycznych na jakość życia w Aglomeracji Górnośląskiej oraz innowacje w ogrzewaniu, klimatyzacji i wentylacji. Obecnie jako audytor energetyczny, doradza w zakresie termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej i sektora mieszkaniowego. Od 2022 roku w ramach współpracy z klastrami energetycznymi, współtworzy strategię rozwoju klastra energii. Specjalista w optymalizacji energetycznej przedsiębiorstw, z naciskiem na ekonomię, bezpieczeństwo energetyczne i ślad węglowy.

🔗 LinkedIn

Pracuję jako naukowiec w instytucie badawczym IHP we Frankfurcie nad Odrą. Mam doświadczenie w międzynarodowych oraz regionalnych projektach związanych z transformacją energetyczną i ochroną środowiska. Moje doświadczenie obejmuje szeroki przekrój transformacji energetycznej, od zaawansowanego sterowania urządzeniami energoelektronicznymi, aż po wysokopoziomowe strategie i koncepcje dotyczące transformacji energetycznej. Swoje dokonania prezentowałem w artykułach naukowych oraz konferencjach.

🔗 LinkedIn

Jestem absolwentką Inżynierii i Zarządzania Procesami Przemysłowymi na AGH. Pasjonuję się nowoczesnymi rozwiązaniami w branży motoryzacyjnej, w której obecnie pracuję. Moje zainteresowania są również związane z tematyką zrównoważonego rozwoju oraz metodyką Lean Management. Podczas studiów zajmowałam się m.in. obszarem surowców krytycznych, niezwykle potrzebnych do rozwoju przemysłu – w tym transformacji energetycznej oraz nowoczesnym podejściem do górnictwa.

🔗 LinkedIn

Ukończyłam studia inżynierskie na AGH na kierunku Fizyka Techniczna oraz studia magisterskie na Politechnice Poznańskiej na kierunku Inżynieria Środowiska. Obecnie jestem asystentką naukową i doktorantką na Politechnice Poznańskiej. Mój obszar zainteresowań skupia się wokół ochrony radiologicznej, co sprawia, że najbardziej intrygującym aspektem transformacji energetycznej jest dla mnie energetyka jądrowa. Interesuje mnie również kwestia termomodernizacji. Prywatnie pasjonatka gier planszowych.

🔗 LinkedIn

Jako energetyk cały trud nauki poświęcam rozwojowi w kierunku
optymalnego wykorzystania potencjału energetyki jądrowej w obecnych
miksach energetycznych. Sercem najbliżej mi do mechanicznych układów
wykorzystywanych w elektrowniach, a ukrytą miłością od liceum jest
rozszczepienie atomu. Połączenie tych dwóch dziedzin zaprowadziło mnie
na specjalizację Systemy, Maszyny i Urządzenia Energetyczne na AGH w
Krakowie, gdzie prężnie rozwijam swoją wiedzę i umiejętności
praktyczne.

🔗 LinkedIn

Globtroterka, wizjonerka, i liderka. Absolwentka Politechniki w Mediolanie i laureatka grantu Erasmus Mundus, zgłębiała wiedzę i zdobywała doświadczenie w 6 krajach i ponad 15 miastach Europy. Jako współzałożycielka „What About Climate?”, promuje ekologiczną świadomość. Odkryła potencjał zielonego wodoru, pracując nad przełomowym projektem termoelektrolizera. Z bogatym doświadczeniem w marketingu i zarządzaniu, kieruje zespołami na Francję i Niemcy, inspirując do działań na rzecz przyszłości.

🔗 LinkedIn

🔗 Twitter / X

Hejka! Jestem Ola i odkąd realnie zaczęłam interesować się moją przyszłością, jedno wiedziałam na pewno – będzie ona związana z energetyką. Przez chwilę miałam obawy bo w moim środowisku życia panowało przekonanie, że nie jest to odpowiednia ścieżka kariery dla przedstawicielek płci żeńskiej, co jeszcze bardziej mnie motywowało i sprawiło, że obecnie studiuję na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Równolegle od zawsze też były mi wpajane zasady dbania o środowisko dlatego wybierając kierunek studiów (Geoinżynieria i Górnictwo Otworowe) liczyłam się ze stopniowo szerzącą się ideą transformacji energetycznej. W każdej wolnej chwili staram się poszerzać swoją wiedzę na temat transformacji w różnych środowiskach i biorąc pod uwagę różne punkty widzenia i aspekty życia. Moim głównym celem na ten moment jest informowanie i uświadamianie ludzi (różnych środowisk życia, zawodów, pochodzenia, itd.) o tak ogromnej potrzebie przemyślanej transformacji energetycznej 🙂

Studentka Ekologicznych Źródeł Energii na AGH, zawodowo rozwijająca projekty OZE. Wierzę, że transformacja energetyczna wymaga nie tylko przechodzenia na odnawialne źródła, lecz także zwiększenia efektywności urządzeń i redukcji zapotrzebowania energetycznego. Moją pasją jest promowanie holistycznego podejścia do tego zagadnienia, włączając w to odzysk energii, co nie tylko ma wartość ekonomiczną, lecz także ogranicza negatywny wpływ na środowisko poprzez redukcję odpadów i emisji gazów cieplarnianych.

🔗 LinkedIn

Jako student IV semestru Ochrony Środowiska na uczelni WSEiZ w Warszawie na specjalizacji „Odnawialne źródła energii, gospodarka wodna i odpadowa”, chciałbym uzyskać bezpośrednie doświadczenie oraz sprawczość przy projektach skupionych na OZE. Uważam, że obecna sytuacja związana z przemysłem węglowym jest prawdziwym kryzysem ekologicznym, jak również społecznym. Ze względu na zainteresowanie tematem podjąłem współpracę z firmą Tripro, gdzie jestem odpowiedzialny za zachęcanie gmin wiejskich i gmin wiejsko- miejskich do uczestnictwa w projekcie spółdzielni energetycznych. Projekt pozwala gminom optymalizować koszty oraz użytkowanie energii.

Kierownik ds. Zarządzania Energią z ponad ośmioletnim doświadczeniem zawodowym w przemyśle. Wdrożył i utrzymuje systemy zarządzania w oparciu o normy ISO 50001 i ISO 14001. Przewodniczący Międzyzakładowego Zespołu ds. Neutralności Klimatycznej. Lider działu efektywności energetycznej, który z pasją rozwiązuje problemy z zakresu efektywnego wykorzystania i oszczędzania energii. Lider projektów budowy dużych instalacji fotowoltaicznych, biogazowni, turbin wiatrowych i innych. Działacz społeczny na rzecz budowy przyszłości neutralnej węglowo.

🔗 Linkedin

Cześć, mam na imię Mikołaj, jestem inżynierem geologii, a w tym momencie studiuję na Akademii Górniczo-Hutniczej inżynierię gazowniczą. Moja praca inżynierska była ściśle związana z jakością wód dookoła Wrocławia. Przez cały okres studiów pierwszego stopnia uczyłem się o tym, jak ważne jest odpowiednie jej zagospodarowanie, tak samo jak surowców energetycznych. Dowiedziałem się również, że każdy z nas przy odrobinie uwagi i zaangażowania jest w stanie przyczynić się do procesu transformacji energetycznej, chociażby przez oszczędzanie wody czy energii. Chciałbym pomóc również innym w poszerzaniu swojej wiedzy w tym zakresie.

🔗 Facebook
🔗 Instagram

Pochodzę z Bytomia, miasta słynącego z wydobycia węgla. Przemysłowe dziedzictwo tego regionu w pewnym stopniu uwarunkowało wybór kierunku studiów–Energetyka. Otoczenie przemysłu, oparte na wykorzystaniu ogromnych ilości węgla wraz z dużą emisją gazów cieplarnianych skłoniło mnie do refleksji jak mogę się przyczynić do poprawy tego stanu rzeczy. Kierunek moich studiów magisterskich jest powiązany z nośnikiem energii przyszłości – wodorem, to w nim pokładam nadzieję w transformacji energetycznej.

🔗 LinkedIn

Fotografia_Joanna_Michalik

Jestem studentką III roku na kierunku Energetyka Odnawialna i Zarządzanie Energią na AGH w Krakowie. Aktywnie działam w Kole Naukowym Nova Energia, dzięki któremu mam szansę uczestniczyć w konferencjach naukowych i poszerzać wiedzę z zakresu energetyki, transformacji energetycznej i nowych technologii. Od dwóch lat działam również w organizacji studenckiej, rozwijając swoje umiejętności miękkie, związane z pracą w zespole, koordynacją projektów i wiele innych. Uważam, że aby przeprowadzić transformację energetyczną w odpowiedni sposób, niezbędne jest holistyczne spojrzenie oraz dyskusje specjalistów z różnych dziedzin. Rozwój technologii magazynowania energii uważam za niezwykle istotny w procesie transformacji energetycznej.

🔗 LinkedIn

Energetykę studiuję dlatego, że chciałabym uczestniczyć w jej zmianie. Uczę się, działam w Biuletynie Informacyjnym Studentów AGH (pisząc również o zmianach klimatu), zawodowo zajmuję się energetyką odnawialna. Chcę w ten sposób brać udział w zbiorowej próbie złagodzenia wpływu zmian klimatu na życie na Ziemi.

🔗 linktr.ee/zytazyta 

Jestem studentem energetyki II stopnia na Politechnice Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza. Posiadam wiedzę na temat nowych technologii oraz jestem zaangażowany w poszerzanie świadomości dotyczącej transformacji energetycznej kraju. Moje publikacje dla czasopisma naukowego „ENERGY POLICY STUDIES” oraz aktywność w Instytucie Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza, świadczą o czynnym udziale w dyskusji na temat przyszłości energetyki. Jako stypendysta Akademii Wodorowej Orlen S.A. zdobywam świadomość znaczenia zrównoważonego rozwoju i innowacji w sektorze energetycznym. Moje doświadczenie w organizowaniu konferencji i konkursów dla samorządów pokazuje zaangażowanie w promowanie innowacyjnych rozwiązań energetycznych na poziomie lokalnym i akademickim. Jako kandydat na ambasadora TE, dążę do promocji najlepszych praktyk i wspierania zrównoważonej energetyki na różnych płaszczyznach.

🔗 LinkedIn

Cześć! Jestem magistrantką na specjalizacji Sustainable Energy Systems kierunku Energetyka Odnawialna i Zarządzanie Energią na AGH w Krakowie oraz wiceprezeską koła naukowego Nova Energia w obszarze energetyki odnawialnej. Moje zainteresowania, praca inżynierska i napisane artykuły obejmują możliwość wykorzystania energii z odpadów. Dostrzegając realną potrzebę transformacji energetycznej, wierzę w możliwość modernizacji ciepłownictwa i wsparcia lokalnej energetyki za pomocą tego źródła energii.

🔗 LinkedIn

Cześć, jestem absolwentem kierunku energetyka, na którym w zeszłym roku obroniłem stopień magistra. Obecnie jestem związany z oceną energetyczną budynków. Sporządzam świadectwa charakterystyki energetycznej oraz audyty energetyczne dla różnego rodzajów budynków. W wolnym czasie studiuję Zarządzanie i inżynierię produkcji na Wydziale Zarządzania AGH.

🔗 LinkedIn

Jestem studentką II roku na kierunku Energetyka Odnawialna i Zarządzanie Energią na AGH. Poszerzam wiedzę z zakresu energetyki oraz transformacji energetycznej m.in. poprzez działalność w Kole Naukowym Nova Energia oraz uczestnictwie w konferencjach naukowych, na których przedstawiane są nowoczesne rozwiązania energetyczne, oraz wpływ transformacji energetycznej na środowisko oraz życie społeczeństwa.

🔗 LinkedIn

Nazywam się Rafał i jestem absolwentem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Moje zainteresowanie podróżami rozwinęło we mnie głęboką pasję do ochrony środowiska. Podróżując, zdałem sobie sprawę z nieocenionej i niedocenionej wartości natury, co zainspirowało mnie do działań na rzecz naszej planety. Moje doświadczenie zawodowe wzbogacił staż w Barcelonie, gdzie miałem okazję rozwijać projekty związane z energetyką rozproszoną. Dzięki wiedzy przekazanej przez prof. M. Krąpca, prof. M. Banasia i prof. M. Bogackiego jestem przekonany, że przyszłość, w której technologia współgra ze środowiskiem, jest w naszym zasięgu. Chciałbym, aby również przyszłe pokolenia mogły zobaczyć piękno naszej planety, nie tylko na zdjęciach!

Materiały wizerunkowe_zdjęcie_M.Prajsner

Jestem studentką AGH w Krakowie na kierunku Energy and Environmental Engineering. Na studiach łączę ze sobą tematykę gospodarki wodorowej, ogniw paliwowych oraz inżynierii materiałowej. Powodem dla którego wybrałam taką ścieżkę studiów była moja rosnąca świadomość tego, jak istotny wpływ na codzienne życie ma energetyka. Dostrzegam konieczność przeprowadzenia świadomej transformacji sektora energetycznego, aby znany nam świat mógł pozostać takim jakim jest dla przyszłych pokoleń.

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku Energetyka Odnawialna i Zarządzanie Energią na AGH w Krakowie oraz alumnka XII edycji Akademii Energii. Entuzjastka OZE, szczególnie morskiej energetyki wiatrowej. Zainteresowana wdrażaniem zielonych rozwiązań i tematyką sprawiedliwej transformacji energetycznej, z uwzględnieniem aspektów środowiskowych, ekonomicznych i społecznych.

🔗 LinkedIn

Jestem absolwentem Inżynierii Środowiska na PWr i obecnym studentem Inżynierii Kształtowania Środowiska na AGH.
Aktualnie interesują mnie głównie urządzenia HVACR, w tym te oparte na ekologicznych czynnikach chłodniczych oraz innowacyjne metody regulacji instalacji klimatyzacyjnych i grzewczych.

Już w trakcie studiów, podjąłem pracę związaną z automatyką w branży HVACR, gdyż uważam, że istotną kwestią TE jest modernizacja istniejących instalacji i wyposażanie ich w nowoczesne systemy automatycznej regulacji.

Poza zajęciami na uczelni i pracą, aktywnie działam w Kole Naukowym „Kliwent”.

🔗 LinkedIn

🔗 Facebook

🔗 Instagram

Jestem absolwentką University of Birmingham, a obecnie studiuję Ekologiczne Źródła Energii na Akademii Górniczo-Hutniczej. Działam w kole naukowym Grzała, w którym rozwijamy i popularyzujemy wiedzę na temat OZE. Naukowo interesuję się rozwojem polityki energetycznej i klimatycznej Polski w Unii Europejskiej, oraz przyszłością systemu elektroenergetycznego z dużym udziałem OZE.

🔗 LinkedIn

Magister inżynier ochrony środowiska. Od najmłodszych lat zwraca uwagę na otaczające środowisko. Motto, które towarzyszy jej przez życie to cytat Alberta Einsteina „Wpatrz się głęboko, głęboko w przyrodę, a wtedy wszystko lepiej zrozumiesz”. Pracownik Starostwa Powiatowego w Gorlicach, Wydział Ochrony Środowiska. Edukuje dzieci i młodzież w obszarze ochrony klimatu, adaptacji do zmian klimatycznych. Organizuje kampanie i wydarzenia ekologiczne. Dzięki tym działaniom stara się inspirować najbliższe otoczenie, lokalne społeczności, które mogą wpływać na codzienne nawyki i zachęca do zmiany stylu życia, który staje się bardziej przyjazny środowisku.

🔗 FB: EkoGorlickie dla Klimatu

Cześć tu Marek! Jestem absolwentem studiów Rozproszone Źródła Energii na AGH. Widzę ogromny potencjał w szybkim i efektywnym kosztowo przeprowadzeniu procesu transformacji energetycznej. W moim przekonaniu to aktualnie największe wyzwanie jakie stoi przed Polską. Obniżenie emisyjności polskiej gospodarki daje nowoczesną przewagę konkurencyjną na rynku europejskim, umożliwia zdobycie nowych, zagranicznych inwestycji i – co najważniejsze – świadczy o naszej odpowiedzialności za bezpieczeństwo, życie i zdrowie obecnych i przyszłych pokoleń. Uspołecznienie procesu transformacji energetycznej i włączenie polskich przedsiębiorców w działania z nim związane, leży w naszym (ludzi i środowiska) najlepszym interesie.

Cześć,
od wielu lat interesuję się rozwojem energetyki rozproszonej w Polsce oraz aktywnie działam w obszarze OZE.

Jestem absolwentką Energetyki na AGH oraz Odnawialnych Źródeł Energii i Gospodarki Odpadami na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie.

Obecnie pracuję w TAURON Dystrybucja S.A, gdzie skupiam się na promowaniu OZE i społeczności energetycznych. Moja praca obejmuje prowadzenie webinarów dla pracowników, tworzenie materiałów informacyjnych, które mają na celu edukację i rozpowszechnianie wiedzy o nowych podmiotach na rynku energii.

Rozwój zielonej energii i promowanie transformacji energetycznej to nie tylko mój cel zawodowy, ale i osobiste przekonanie.

Cześć! Jestem Martyna :). Aktualnie studiuję na 3 roku elektrotechniki, specjalizacja elektroenergetyka na Wydziale EAIiIB AGH. Poza studiami pracuję jako projektantka urządzeń elektrycznych, a wieczorami oddaję się swojej pasji, którą jest gra na eufonium (podpowiedź: taka mniejsza tuba). Jako elektrotechnik, oczywiście jestem bezpośrednio związana z transformacją energetyczną! Interesuję się OZE oraz magazynowaniem energii – właśnie do tego nawiązuje moja przyszła praca dyplomowa 🙂

🔗 LinkedIn

Cześć, mam na imię Łukasz i jestem studentem pierwszego roku Inżynierii i Ochrony Środowiska na AGH w Krakowie. Z wielką pasją poszerzam wiedzę na temat ochrony planety i środowiska. Wierzę, że transformacja energetyczna stanowi klucz do zrównoważonego rozwoju i czystej przyszłości. Jako ambasador energetyki rozproszonej chcę dzielić się swoją wiedzą i zaangażowaniem, aby inspirować innych do działania na rzecz ochrony środowiska.

🔗 LinkedIn

Jestem doktorantem na Wydziale Geologii Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH w Krakowie gdzie zajmuję się efektywnością funkcjonowania niekonwencjonalnych systemów geotermalnych EGS. Szczególnie interesuje mnie wykorzystanie CO2 jako płynu roboczego. Poza energetyką geotermalną interesuję się innymi technologiami OZE oraz elektromobilnością.

🔗 LinkedIn

🔗 Instagram

 

Cześć, nazywam się Dawid Trzeciak i obecnie rozwijam swoją pasję i wiedzę na studiach magisterskich na kierunku Energetyka w języku angielskim na Politechnice Wrocławskiej. Moja akademicka ścieżka na studiach inżynierskich na kierunku Odnawialne Źródła Energii nauczyła mnie, jak energetyka może zmienić świat na lepsze. Specjalizując się w zielonej energii, wykorzystuję każdą okazję do rozwoju, co znalazło odzwierciedlenie w mojej pracy projektowej w Stowarzyszeniu Naukowym „SKN Płomień”, gdzie kieruję projektowaniem przełomowych rozwiązań wodorowych.
Przywiązuję wielką wagę do mojego zaangażowania w Akademię Wodoru H2 – ORLEN SA, gdzie aktywnie uczestniczę w warsztatach i spotkaniach, zdobywając praktyczne umiejętności w obszarze technologii wodorowych. Ten aspekt mojego wykształcenia jest dla mnie kluczowy, gdyż wierzę w przyszłość energetyki opartej na wodorze.
Dodatkowo, moje doświadczenie jako parlamentarzysta samorządu studenckiego na Politechnice Wrocławskiej, w tym praca w Komisji Rewizyjnej, pozwoliło mi na rozwijanie umiejętności przywódczych oraz zdobywanie doświadczenia w reprezentowaniu i wspieraniu społeczności studenckiej.
Mój profesjonalizm rozwijałem podczas stażu w Energy Machines ApS, gdzie miałem okazję pracować nad projektami termomodernizacji oraz rozwijaniem relacji biznesowych dla geotermalnych systemów ogrzewania. To doświadczenie pozwoliło mi nie tylko zgłębić wiedzę techniczną, ale również rozwinąć umiejętności interpersonalne w międzynarodowym środowisku. Do zobaczenia w świecie zrównoważonej energetyki!

🔗 LinkedIn

Cześć! Jestem studentką studiów II stopnia na kierunku Energetyka na AGH. Od początku mojej kariery w zawodzie byłam związana z aspektami sektora energetyki, z których każdy był zgodny z nurtem transformacji energetycznej. Moje motto „No challenge, no change” jest dla mnie wiarą w to, że poszerzanie horyzontów, wyzwania projektowe oraz zgłębianie najcięższych tematów są kluczowe do osiągania najistotniejszych celów – m.in. zrównoważony rozwój, czy efektywne wykorzystanie zasobów energetycznych.

🔗 LinkedIn

Cześć, Jestem Wika i obecnie studiuję na kierunku Inżynieria i Ochrona środowiska na AGH w Krakowie. Odkąd pamiętam, temat szeroko pojętej ekologii był dla mnie niezwykle ważny, a w szczególności jej fundament- zrównoważona energetyka. Jako ambasadorka chciałabym poszerzać świadomość społeczną w myśl zasady, że prawdziwe zmiany zaczynają się od znajomości problemu i jego rozwiązań.

 

Chemia i analiza danych to moje pasje. Jako chemik specjalizujący się w elektrochemii, przygotowałem projekt „Termoelektrolizer”, który zdobył uznanie na licznych konferencjach. Zawodowo pracuję jako specjalista ds. programowania i analizy danych, gdzie wykorzystuję moje umiejętności do rozwiązywania złożonych problemów. Jako entuzjasta AI, lideruję projektami, które otwierają nowe możliwości w technologii, napędzając innowacje i rozwój.

🔗 Linkedin

Studentka II roku kierunku Technologia Chemiczna na AGH. Leży mi na sercu stan środowiska, co w naturalny sposób łączy się z moją największą pasją, jaką jest chemia. Przemysł chemiczny może być bowiem źródłem ogromnych szkód w środowisku, ale jednocześnie jest w stanie znacząco mu się przysłużyć. Innym moim zainteresowaniem jest popularyzacja nauki – wierzę, że dzięki udziałowi w tym projekcie uda mi się nie tylko poszerzyć własną wiedzę na temat energetyki, ale też zainteresować nią innych.

Jestem studentką pierwszego roku studiów magisterskich na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Procesami Przemysłowymi na Akademii Górniczo-Hutniczej (AGH) w Krakowie. Moje zainteresowania naukowe skupiają się przede wszystkim na zagadnieniach związanych z transformacją energetyczną, a szczególnie interesuje mnie gospodarka wodorowa. Uważam, że jest to kluczowy obszar, który będzie miał znaczący wpływ na przyszłość zrównoważonego rozwoju i energetyki. Ciekawi mnie potencjał gospodarki wodorowej w kreowaniu niskoemisyjnej przyszłości oraz jej rola w osiągnięciu celów klimatycznych. Jestem przekonana, że poprzez moją rolę Ambasadorki będę mogła przyczynić się do promowania idei zrównoważonej energetyki oraz edukacji na temat nowoczesnych rozwiązań w tym obszarze, podnosząc świadomość na temat jej korzyści i wyzwań. Wierzę, że dzięki wspólnym wysiłkom możemy przyspieszyć transformację energetyczną i kroczyć w stronę bardziej zielonej i zrównoważonej przyszłości.

🔗 Linkedin

🔗 Instagram

Temat transformacji energetycznej to dla mnie pozyskana wiedza teoretyczna i praktyczne doświadczenie.
Jestem inżynierem, magistrantką Energetyki Odnawialnej i Zarządzania Energią na Akademii Górniczo-Hutniczej, Prezesem Koła Naukowego Nova Energia i Alumnką XII edycji Akademii Energii.
Mój obecny zawód – audytor energetyczny, pozwala mi na identyfikację efektywnych rozwiązań, co przyczynia się do wzrostu świadomości społecznej, poprawy aspektów środowiskowych, a przede wszystkim oszczędności energii!
Promowanie transformacji energetycznej to nie tylko mój cel, ale i pasja.

🔗 Linkedin

Jestem pracownikiem badawczym Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Technologii Eksploatacji w Radomiu, w Grupie Badawczej Systemów Sterowania. Stopień doktora w dyscyplinie Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika uzyskałam w Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym w Radomiu. Moje zainteresowania naukowe obejmują m.in. elektromobilność, energetykę odnawialną, mikrosieci, układy konwersji energii cieplnej, technologie wodorowe – w tym poszukiwanie efektywnych i ekonomicznych rozwiązań technologicznych sprzyjających transformacji energetycznej.

🔗 Linkedin

Wspierają nas

Reprezentujesz firmę z branży energetycznej?

Chcesz wesprzeć osoby młode w edukacji oraz popularyzowaniu wiedzy o TE, zaoferować staż lub objąć program ambasadorski patronatem? Skontaktuj się z nami pod adresem kongres-er@agh.edu.pl i pokaż odpowiedzialność za kształcenie przyszłych kadr w branży energetycznej.

W ramach przygotowań do II Kongresu Energetyki Rozproszonej szukamy osób, którym zależy na kwestiach klimatu i zielonej transformacji. Nabór wniosków do programu Ambasadorzy_ki Transformacji Energetycznej ruszył 12 lutego 2024.
- I tura rekrutacji trwa do 1 marca 2024.
- II tura rekrutacji trwa do 1 kwietnia 2024.

Psst… Pobierz plakat Ambasadorów_ek i podziel się nim z innymi! (PDFPNG).

Dlaczego to ważne?

Transformacja energetyczna, czyli proces odchodzenia od paliw kopalnych, a głównie ich emisyjnego spalania, w kierunku źródeł nisko- i zeroemisyjnych, jest nie tylko koniecznością, ale również faktem. Tymczasem w społeczeństwie wciąż pojawia się wiele obaw i uprzedzeń z nią związanych. Brakuje skutecznej edukacji i umiejętności komunikowania zawiłych spraw językiem określonych grup społecznych. Stąd kluczowa rola lokalnych ambasadorów_ek TE. 

Co zyskujesz?

W ramach programu ambasadorskiego w ciągu kilku miesięcy przejdziesz ścieżkę od entuzjasty działań klimatycznych do wyedukowanego odbiorcy energii, świadomego nowoczesnych rozwiązań technologicznych i szerszego, środowiskowego oraz społecznego tła transformacji energetycznej. 

Udział w seminariach i II Kongresie Energetyki Rozproszonej nie tylko pozwoli Ci zbudować i ugruntować wiedzę, ale również umożliwi nawiązanie cennych relacji w środowisku złożonym z polityków różnego szczebla, naukowców, aktywistów i przedsiębiorców rozwijających energetykę rozproszoną. Zdobędziesz potwierdzenie niezwykle pożądanych na rynku pracy kompetencji. Zyskasz możliwość promowania swojej marki osobistej i/lub działalności internetowej. To wszystko zaprocentuje w Twoim życiu zawodowym. 

Kogo szukamy?

Ambasadorzy_ki Transformacji Energetycznej to młodzi ludzie zaangażowani w działania na rzecz bezpiecznej i sprawiedliwej przyszłości energetycznej Polski i świata. To zarówno działacze wpływający na swoje najbliższe otoczenie, jak i influencerzy aktywni w przestrzeni cyfrowej.

 • Pracujesz na rzecz zwiększenia świadomości energetycznej społeczeństwa, np. jako ekodoradca, edukator, wychowawca?
 • Działasz w kole naukowym, gdzie opracowujesz rozwiązania związane z nowoczesną energetyką, , odnawialnymi źródłami energii, efektywnością energetyczną itp.?
 • Temat Twojej pracy dyplomowej dotyczy kwestii energetycznych i/lub klimatycznych,?
 • Masz naturę społecznika i uczestniczysz w różnego rodzaju ruchach i akcjach proekologicznych?
 • Dzielisz się w przestrzeni cyfrowej przemyśleniami na temat praktycznych aspektów życia w czasach transformacji proklimatycznej?
 • Kryzys klimatyczny spędza Ci sen z powiek i ze zgrozą myślisz o tym, w jakiej kondycji zostawimy świat kolejnym pokoleniom?
 • A może po prostu interesujesz się rozmaitymi aspektami transformacji energetycznej (technicznym, prawnym, politycznym, ekonomicznym, społecznym, klimatycznym itd.) i chciał(a)byś pogłębić swoją wiedzę?

   

Jeśli którykolwiek z powyższych punktów z Tobą rezonuje – dołącz do nas! Razem możemy przemówić donośniejszym głosem, zainspirować innych do działania i stworzyć społeczność gotową na rzeczywiste zmiany. 

 

Program Ambasadorski TE

Inicjatywa jest skierowana do osób w wieku 18–35 lat zainteresowanych tematyką transformacji energetycznej oraz/lub szerzących wiedzę w tym obszarze.

Aby wziąć udział w konkursie na Ambasadora_kę, należy zgłosić i krótko uzasadnić swoją kandydaturę przez formularz rejestracyjny: 

[Rejestracja zakończona]

Warunki uzyskania tytułu Ambasadora_ki TE

 • Obecność na co najmniej 3 seminariach poprzedzających Kongres (z 9 planowanych, wszystkie w formule zdalnej).
 • Obecność na Kongresie Energetyki Rozproszonej w Centrum Kongresowym ICE Kraków (formuła stacjonarna, dwa dni obrad). 
 • Przekazanie organizatorowi zdjęcia, krótkiej notki o sobie oraz/lub odnośników do mediów społecznościowych do umieszczenia na stronie www Kongresu Energetyki Rozproszonej.
 • Rozpowszechnianie przekazanych przez organizatora materiałów promocyjnych II KER (postów, komunikatów, plakatów) w swoich kanałach informacyjnych (np. profile w mediach społecznościowych, blogi, strony www i tablice informacyjne organizacji).
 • Tworzenie materiałów promocyjnych II KER na prośbę organizatorów (zdjęcia lub filmy) i zgodna na ich publikację w kanałach informacyjnych Energetyka-rozproszona.pl.

Benefity

 • Certyfikat Ambasadora_ki Transformacji Energetycznej sygnowany przez Przewodniczącego Rady Programowej KER – uroczyste wręczenie nastąpi podczas II Kongresu Energetyki Rozproszonej.
 • Bezpłatny udział w II Kongresie Energetyki Rozproszonej (2 dni obrad w Centrum Kongresowym ICE Kraków).
 • Udział w zorganizowanym zwiedzaniu Muzeum Inżynierii i Techniki w Krakowie
 • Udział w spotkaniu networkingowym dla Ambasadorów_ek Transformacji Energetycznej oraz włączenie w przyszłe działania KER.
 • Promocja – umieszczenie sylwetki (zdjęcie + bio, ew. odnośnik do strony internetowej/kanału w mediach społecznościowych) ambasadora_ki w specjalnej zakładce na portalu Kongres.energetyka-rozproszona.pl.
 • Udział w wizycie studyjnej w Ekospalarni Kraków/Oczyszczalni ścieków Płaszów II (w ustaleniu)

Wydarzenie jest realizowane w ramach projektu „Obserwatorium Transformacji Energetycznej jako instrument wspierania społeczno-gospodarczego rozwoju Polski (OTE)” współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Program GOSPOSTRATEG).