Forum Nowej Gospodarki

Strona główna Forum Nowej Gospodarki

XIX Forum Nowej Gospodarki w Katowicach

Jednym z wydarzeń towarzyszących II Kongresu Energetyki Rozproszonej jest Forum Nowej Gospodarki, które odbędzie się 13 czerwca 2024 r. w Parku Naukowo-Technologicznym Euro-Centrum w Katowicach. Hasło przewodnie dziewiętnastej edycji tego wydarzenia to „Przyszłość ciepłownictwa w województwie śląskim: szanse i wyzwania”.

Forum Nowej Gospodarki na stałe wpisało się w kalendarz najważniejszych w Polsce imprez poświęconych transformacji energetycznej i ochronie środowiska. Katowickie spotkania od lat gromadzą przedstawicieli biznesu, nauki i administracji. Oprócz merytorycznych prelekcji i żywych dyskusji, program obejmuje warsztaty kompetencyjne, z których mogą skorzystać wszystkie osoby praktycznie zaangażowane w działania na rzecz TE.

Forum Nowej Gospodarki i Kongres Energetyki Rozproszonej to wydarzenia o różnej specyfice i formule, oba wyrastają jednak z podobnej idei – jest nią wspieranie rozwoju zrównoważonej i niskoemisyjnej gospodarki w Polsce. Wierzymy, że połączenie tych dwóch jakości przybliży nas do realizacji wspólnego celu, a jednocześnie zacieśni współpracę dwóch sąsiadujących ze sobą regionów – małopolskiego i śląskiego.

 

Program wydarzenia


08:30 – 09:15

Rejestracja uczestników

09:15 – 09:30

Otwarcie i powitanie uczestników

09:30 – 10:30

Wykład wprowadzający: „Czyste ciepło jako motor
polskiej gospodarki”

11:00 – 12:30

Równoległe warsztaty:

Warsztat 1: „Planowanie zaopatrzenia w ciepło i dekarbonizacja ciepłownictwa w gminie”

Warsztat 2: Lokalne, małe systemy ciepłownicze redukcja strat i nowe usługi”

12:30 – 12:45

 Przerwa kawowa

12:45 – 14:15

Debata ekspercka: „Przyszłość ciepłownictwa w województwie śląskim”

14:15 – 14:30

 Podsumowanie Forum

14:30 – 15:30

 Lunch

15:30 – 15:45    Zakończenie

Wydarzenie jest jednym z efektów projektu „Rozwój energetyki rozproszonej w klastrach energii (KlastER)” w latach 2019-2022 współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Program GOSPOSTRATEG)