Green Gas Poland 2024

Strona główna Green Gas Poland 2024

Green Gas Poland 2024

VI Konferencja Biogazu i Biometanu będzie jednym z wydarzeń towarzyszących II Kongresu Energetyki Rozproszonej. Green Gas Poland 2024 odbędzie się w dniach 14–15 października 2024 r. w Arche Hotel Krakowska w Warszawie.

Na program wydarzenia złożą się debaty, prelekcje i wykłady dotyczące aktualnych wyzwań i perspektyw stojących przed polską i europejską branżą biogazową i biometanową, a także innowacji w sektorze produkcji biogazu i biometanu. Nie zabraknie prezentacji nowoczesnych rozwiązań technologicznych w tym obszarze.

Opiniotwórcze grono uczestników to również okazja do wartościowych poznawczo spotkań i nawiązania cennych kontaktów biznesowych. Green Gas Poland to wydarzenie ważne zarówno dla osób działających w branży, jak i dla wszystkich zainteresowanych biogazem i biometanem.

Po więcej aktualizowanych na bieżąco informacji odsyłamy na stronę internetową wydarzenia: https://greengaspoland.pl/

Wydarzenie jest jednym z efektów projektu „Rozwój energetyki rozproszonej w klastrach energii (KlastER)” w latach 2019-2022 współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Program GOSPOSTRATEG)