I Kongres ER

Strona główna I Kongres Energetyki Rozproszonej

I Kongres Energetyki Rozproszonej odbył się w dniach 25-26 września 2023 r. w obiektach AGH w Krakowie. Wydarzenie składało się z VI Forum Energetyki Rozproszonej oraz I Konferencji Naukowej Energetyki Rozproszonej.

Dziękujemy
1

I Kongres Energetyki Rozproszonej w liczbach

0
Sesji tematycznych
0
Sesji naukowych
0
Prelegentów
0
Osób uczestniczących
0
Patronów i Partnerów
0
Patronów medialnych

Laureaci Nagrody "Kreator Nowej Energetyki"

Jerzy Buzek

Rafał Gawin

Nagrania wideo z I KER na YouTube

Organizatorem I Kongresu ER była Akademia Górniczo-Hutnicza, a współorganizatorami – Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska oraz Krajowa Izba Klastrów Energii i OZE.

AGH organizatora
Sponsorzy

O randze wydarzenia i jego doniosłości dla rozwoju i popularyzacji ER świadczy wsparcie sponsorów, instytucji, które objęły I KER patronatem honorowym, a także zaangażowanie kilkunastu partnerów merytorycznych.

Podczas I Kongresu ER przedstawiciele organizacji branżowych ogłosili i podpisali wspólne stanowisko dotyczące rozwoju energetyki rozproszonej.

org2
_O8A8930

Uczestnikami wydarzenia byli główni interesariusze transformacji energetycznej: przedstawiciele środowisk gospodarczych i naukowych, administracji centralnej i samorządowej oraz inicjatyw obywatelskich.

Rada Programowa I Kongresu, składająca się z wiodących ekspertów ze świata biznesu, nauki i administracji, zagwarantowała wysoki poziom merytoryczny debaty oraz trafny dobór tematów.

RADA PROGRAMOWA

Wydarzenie jest realizowane w ramach projektu „Obserwatorium Transformacji Energetycznej jako instrument wspierania społeczno-gospodarczego rozwoju Polski (OTE)” współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Program GOSPOSTRATEG).