Konkurs Książka w TEmacie

Strona główna Konkurs Książka w TEmacie 
O konkursie

Transformacja Energetyczna (TE) to rzeczywistość, w której żyjemy, i kierunek, od którego nie ma odwrotu. To odpowiedź na kryzysy dotykające każdego z nas – czy to poprzez zmiany klimatyczne, zdrowotne konsekwencje zanieczyszczenia środowiska, czy podwyżki cen prądu. To w końcu proces powiązany z wieloma sferami życia publicznego – ekonomią, prawodawstwem, rozwojem technologii. Nie trzeba interesować się energetyką, by czuć potrzebę zgłębiania wiedzy na temat TE.  

Redakcja portalu Energetyka-rozproszona.pl od lat stara się edukować prywatnych odbiorców energii, szerzyć świadomość w zakresie rozwoju i zastosowania jej odnawialnych źródeł oraz mobilizować do tworzenia oddolnych inicjatyw energetycznych. Owocem tych starań są seminaria poświęcone szczegółowym aspektom TE, wielkie wydarzenia branżowe (jak Forum Energetyki Rozproszonej i Kongres Energetyki Rozproszonej), czasopismo naukowe „Energetyka Rozproszona” i inne publikacje merytoryczne, a także portal Energetyka-rozproszona.pl i jego kanały w mediach społecznościowych. 

Konkurs na książkę naukową i popularnonaukową związaną z tematem transformacji energetycznej (Książka w TEmacie) jest kolejnym krokiem w dawno obranym kierunku. Ambicją redakcji portalu jest wyłowienie z oferty wydawniczej takich publikacji, które dogłębnie badają określony aspekt TE (książki naukowe) lub przez pryzmat energetyki trafnie opisują zmiany zachodzące w naszej rzeczywistości (książki popularnonaukowe). Zachęcamy, by listę tytułów nominowanych do konkursu Książka w TEmacie traktować jako spis lektur obowiązkowych dla wszystkich interesariuszy transformacji energetycznej. 

ECOPARTNER II KER i PATRON KONKURSU KSIĄŻKA W TEMACIE​

Wydarzenie jest jednym z efektów projektu „Rozwój energetyki rozproszonej w klastrach energii (KlastER)” w latach 2019-2022 współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Program GOSPOSTRATEG)