Kontakt

Zostań Partnerem II KER

Współpracuj z nami ↓

Relacjonuj z nami II KER – Media

Uzyskaj akredytację prasową ↓

Zostań Partnerem programu
Ambasadorzy_ki Transformacji Energetyznej (TE)

Chcesz wesprzeć merytorycznie lub finansowo osoby młode w edukacji oraz popularyzowaniu wiedzy o TE, zaoferować staż lub objąć program ambasadorski patronatem? Skontaktuj się z nami i pokaż odpowiedzialność za kształcenie przyszłych kadr w branży energetycznej.

Włącz się w organizację największego w Polsce
wydarzenia poświęconego energetyce rozproszonej!

Kontakt

Akademia Górniczo-Hutnicza
im. Stanisława Staszica w Krakowie

aleja Adama Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

kongres-er@agh.edu.pl

Wydarzenie jest realizowane w ramach projektu „Obserwatorium Transformacji Energetycznej jako instrument wspierania społeczno-gospodarczego rozwoju Polski (OTE)” współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Program GOSPOSTRATEG).