Warsztaty

Strona główna Warsztaty organizacji rozwijających energetykę rozproszoną

Warsztaty organizacji rozwijających energetykę rozproszoną 

Podczas I Kongresu Energetyki Rozproszonej jesienią 2023 r. zaprezentowano dokument pod nazwą „Energetyka rozproszona dla przyszłości Polski. Wspólne stanowisko organizacji rozwijających energetykę rozproszoną”. Zawierał on zestaw rekomendacji i postulatów środowiska i był skierowany do podmiotów odpowiedzialnych za politykę energetyczną państwa, które miały zostać wyłonione w wyborach parlamentarnych. W lutym 2024 r. przedstawiciele sygnatariuszy przedstawili wspólne stanowisko w Ministerstwie Klimatu i Środowiska. 

Współpraca kilkunastu organizacji, które brały udział w tworzeniu dokumentu, na tym jednak się nie kończy. Warsztaty organizowane w ramach II Kongresu Energetyki Rozproszonej będą okazją do wspólnego przyjrzenia się dokumentom programowym nowego rządu. Przedstawiciele środowisk zaangażowanych w transformację energetyczną zastanowią się, czy działania legislacyjne rządu w satysfakcjonujący sposób uwzględniają ich postulaty, a także czy nie generują nowych problemów i wyzwań dla branży.  

org2

Wydarzenie jest jednym z efektów projektu „Rozwój energetyki rozproszonej w klastrach energii (KlastER)” w latach 2019-2022 współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Program GOSPOSTRATEG)