Kreator Nowej Energetyki

Strona główna Kreator Nowej Energetyki

Nagroda Kreator Nowej Energetyki

Nagroda Kreator Nowej Energetyki jest przyznawana przez Radę Programową Sieci Kompetencji ds. Energetyki Rozproszonej (SKER) od 2021 r., a ceremonia jej wręczenia towarzyszy kolejnym edycjom Forum Energetyki Rozproszonej. Celem nagrody jest uhonorowanie osób szczególnie zasłużonych w procesie transformacji energetycznej – naukowców, polityków, działaczy, wizjonerów.  

Zwłaszcza dziś – w sytuacji pogłębiającego się kryzysu klimatycznego oraz szerokich konsekwencji gospodarczych wojny w Ukrainie i pandemii Covid-19 – efekty pionierskich działań i odważnych starań Kreatorów Nowej Energetyki dają nadzieję na lepsze i bezpieczniejsze jutro.  

To przenikanie się przeszłości i przyszłości znajduje odzwierciedlenie w kształcie statuetki KNE. Jej bazę stanowi skrzydło w kolorze stonowanego granatu – symbolizujące tradycję, dawne przyzwyczajenia, ale i działania, o których pamięć ulega dziś zatarciu, a to właśnie one przygotowały podwaliny pod nową wizję systemu energetycznego. W jego cieniu kiełkuje skrzydło w kolorze energetycznej zieleni, która symbolizuje nadzieję, witalność i entuzjazm. Oba bloki wyrastają z wspólnej podstawy i choć początkowo zachodzą na siebie, ostatecznie zmierzają w kierunku nieuchronnego rozwidlenia. 

Ideę tytułu Kreator Nowej Energetyki dobrze oddają słowa pierwszego laureata nagrody, prof. Jana Popczyka, który zinterpretował „nową energetykę” jako pojęcie przejściowe i zachęcił, by kryzysy, które przetaczają się przez współczesny świat, potraktować jako “motywację do budowy społecznej gospodarki rynkowej, gdzie odpowiedzialność elektroprosumentów będzie jednym z najsilniejszych filarów budowy nowego porządku”. 

Laureaci Nagrody

2021

Prof. Jan Popczyk

fot. Mateusz Wójtów

2022

Prof. Jerzy Buzek

fot. Mateusz Wójtów

2023

Dr inż. Rafał Gawin

fot. Mateusz Wójtów

Kontakt

Akademia Górniczo-Hutnicza
im. Stanisława Staszica w Krakowie

aleja Adama Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

kongres-er@agh.edu.pl

Wydarzenie jest jednym z efektów projektu „Rozwój energetyki rozproszonej w klastrach energii (KlastER)” w latach 2019-2022 współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Program GOSPOSTRATEG)