Kreator Nowej Energetyki

Strona główna Kreator Nowej Energetyki

Nagroda Kreator Nowej Energetyki

Nagroda Kreator Nowej Energetyki jest przyznawana przez Radę Programową Sieci Kompetencji ds. Energetyki Rozproszonej (SKER) od 2021 r., a ceremonia jej wręczenia towarzyszy kolejnym edycjom Forum Energetyki Rozproszonej. Celem nagrody jest uhonorowanie osób szczególnie zasłużonych w procesie transformacji energetycznej – naukowców, polityków, działaczy, wizjonerów.

Zwłaszcza dziś – w sytuacji pogłębiającego się kryzysu klimatycznego oraz szerokich konsekwencji gospodarczych wojny w Ukrainie i pandemii Covid-19 – efekty pionierskich działań i odważnych starań Kreatorów Nowej Energetyki dają nadzieję na lepsze i bezpieczniejsze jutro.

To przenikanie się przeszłości i przyszłości znajduje odzwierciedlenie w kształcie statuetki KNE. Jej bazę stanowi skrzydło w kolorze stonowanego granatu – symbolizujące tradycję, dawne przyzwyczajenia, ale i działania, o których pamięć ulega dziś zatarciu, a to właśnie one przygotowały podwaliny pod nową wizję systemu energetycznego. W jego cieniu kiełkuje skrzydło w kolorze energetycznej zieleni, która symbolizuje nadzieję, witalność i entuzjazm. Oba bloki wyrastają z wspólnej podstawy i choć początkowo zachodzą na siebie, ostatecznie zmierzają w kierunku nieuchronnego rozwidlenia.

Ideę tytułu Kreator Nowej Energetyki dobrze oddają słowa pierwszego laureata nagrody, prof. Jana Popczyka, który zinterpretował „nową energetykę” jako pojęcie przejściowe i zachęcił, by kryzysy, które przetaczają się przez współczesny świat, potraktować jako “motywację do budowy społecznej gospodarki rynkowej, gdzie odpowiedzialność elektroprosumentów będzie jednym z najsilniejszych filarów budowy nowego porządku”.

W laudacji wygłoszonej na cześć kolejnego laureata nagrody, prof. Jerzego Buzka, rektor AGH prof. Jerzy Lis podkreślił znaczący wpływ, jaki nagrodzony wywarł na polską i światową gospodarkę: jako premier rządu RP w czasach trudnych reform, w tym górnictwa i energetyki, a także jako Przewodniczący Parlamentu Europejskiego, który szukał nowych rozwiązań i wspierał prowadzenie innowacyjnych działań w gospodarce, a nade wszystko był inicjatorem i popularyzatorem Unii Energetycznej. Wśród zasług laureata wymieniono fakt, że od 2014 r. przewodniczy Europejskiemu Forum Energii, był pomysłodawcą i propagatorem Funduszu Sprawiedliwej Transformacji dla rejonów górniczych, którego Polska została największym beneficjentem, oraz sprawozdawcą pakietu wodorowo-gazowego w Parlamencie Europejskim.

Nagroda Kreatora Nowej Energetyki dla Rafała Gawina jest z kolei wyrazem uznania jego zasług dla transformacji energetycznej. Podkreślono zwłaszcza fakt, że w odpowiedzi na ogromne i bezprecedensowe wyzwania stojące przed segmentem infrastrukturalnym, jako Prezes URE wyszedł z inicjatywą wypracowania porozumienia sektorowego, które przybrało postać podpisanej 7 listopada 2022 r. Karty Efektywnej Transformacji Sieci Dystrybucyjnych Polskiej Energetyki. Porozumienie regulatora sektorowego i przedsiębiorstw energetycznych wpisuje się w proces dostosowania dystrybucyjnych sieci elektroenergetycznych do nowej architektury rynku energii bazującej w coraz większym stopniu na źródłach rozproszonych o znaczącym udziale OZE.

2021

Prof. Jan Popczyk

2022

Prof. Jerzy Buzek

2023

Dr inż. Rafał Gawin

Gawin

Wydarzenie jest jednym z efektów projektu „Rozwój energetyki rozproszonej w klastrach energii (KlastER)” w latach 2019-2022 współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Program GOSPOSTRATEG)