Kongres

Energetyki
Rozproszonej

25-26 września 2023 • AGH w Krakowie 

W ostatnim czasie transformacja energetyczna z postulatu dotyczącego bliżej nieokreślonej przyszłości przeistoczyła się w element naszego „tu i teraz”. Z satysfakcją stwierdzam, że wydarzenia poświęcone tej tematyce, organizowane od kilku lat przez Akademię Górniczo-Hutniczą, przyczyniły się do intensyfikacji tego procesu. Kongres Energetyki Rozproszonej jest przedsięwzięciem, które jeszcze mocniej wspiera to, co w tej kwestii najistotniejsze – współpracę wielu środowisk w celu znalezienia najlepszych rozwiązań i wypracowania wspólnych rekomendacji dla branży.

Prof. dr hab. inż. Jerzy Lis
Rektor Akademii Górniczo-HutniczejORGANIZATOR GŁÓWNY

WSPÓŁORGANIZATORZY

PARTNERZY STRATEGICZNI

PARTNERZY GŁÓWNI

Hitachi-cs-cng-inspire-gray-inspire-red-cmyk_CS-CNG-Inspire-Gray-Inspire-Red-RGB-1

PARTNERZY

PATRONI HONOROWI

Witold Kozłowski, Marszałek Województwa Małopolskiego

PARTNERZY MERYTORYCZNI

STRATEGICZNY PATRON MEDIALNY

PATRONI MEDIALNI

PARTNERZY INFORMACYJNI

Kontakt

Akademia Górniczo-Hutnicza
im. Stanisława Staszica w Krakowie

aleja Adama Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

kongres-er@agh.edu.pl

Wydarzenie jest jednym z efektów projektu „Rozwój energetyki rozproszonej w klastrach energii (KlastER)” w latach 2019-2022 współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Program GOSPOSTRATEG)