II Kongres Energetyki Rozproszonej

28-30 października 2024 • Centrum Kongresowe ICE Kraków

II Kongres Energetyki Rozproszonej

lokalna energia dla przyszłości

28-30 października 2024 • Centrum Kongresowe ICE Kraków​

Konferencja Informacyjna #INFODAY II Kongresu Energetyki Rozproszonej

14 CZERWCA | 12:00

O Kongresie

Tworząc Kongres Energetyki Rozproszonej, koncentrujemy się na lokalnym wymiarze transformacji energetycznej oraz zacieśnianiu współpracy pomiędzy głównymi jej interesariuszami – środowiskami gospodarczymi, naukowymi, organizacjami pozarządowymi oraz administracją centralną i samorządową. KER kontynuuje zapoczątkowaną przez Fora Energetyki Rozproszonej ideę inspirowania współpracy wiodących organizacji branżowych związanych z rozwijaniem lokalnych inicjatyw energetycznych i wdrażaniem technologii OZE. 

Czytaj więcej…

II Kongres ER w liczbach

0
Dni obrad
0 +
Uczestników
0 +
Scen równoległych
0 +
Prelegentów

Organizator

Wydarzenie jest realizowane w ramach projektu „Obserwatorium Transformacji Energetycznej jako instrument wspierania społeczno-gospodarczego rozwoju Polski (OTE)” współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Program GOSPOSTRATEG).