O kongresie

Strona główna O kongresie
KER ma na celu integrowanie środowiska, które rozwija energetykę rozproszoną

Tworząc Kongres Energetyki Rozproszonej, koncentrujemy się na lokalnym wymiarze transformacji energetycznej  oraz zacieśnianiu współpracy pomiędzy głównymi  jej interesariuszami – środowiskami gospodarczymi, naukowymi, organizacjami pozarządowymi oraz administracją centralną i samorządową.

KER kontynuuje zapoczątkowaną przez Fora Energetyki Rozproszonej ideę inspirowania współpracy wiodących organizacji branżowych związanych z rozwijaniem lokalnych inicjatyw energetycznych i wdrażaniem technologii OZE.

Na Kongres Energetyki Rozproszonej po raz pierwszy zaprosiliśmy Państwa w dniach 25-26 września 2023 roku. Spotkania odbywały się w obiektach Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie (Klub Studio, Centrum Informatyki, Aula A-1) i łączyły sprawdzoną formułę Forum ER z pierwszą edycją Konferencji Naukowej ER.

II Kongres Energetyki Rozproszonej odbędzie się w dniach 24-26 czerwca 2024 r. w Krakowie

Podczas I KER przedstawiciele instytucji związanych z rozwijaniem energetyki rozproszonej ogłosili i podpisali wspólne stanowisko dotyczące sytuacji branży. Ich obecność na II KER daje gwarancję, że debata skoncentruje się na diagnozie realnych problemów i praktycznych rekomendacjach co do dróg ich pokonywania.

Po sukcesie pierwszej edycji przystępujemy do organizacji II Kongresu Energetyki Rozproszonej – w rozszerzonej formule. W dniach 24-26 czerwca 2024 r. spotykamy się w Krakowie. Akademia Górniczo-Hutnicza będzie sceną dla wydarzeń związanych z konferencją naukową, zaś część gospodarcza odbędzie się w Centrum Kongresowym ICE Kraków. Oznacza to jeszcze większe możliwości rozbudowy ścieżek debaty merytorycznej oraz zwiększenie widoczności naszych Patronów i Partnerów.

Zakres tematyczny II KER obejmować będzie problemy i wyzwania kluczowe dla przyszłości polskiej transformacji energetycznej. Rada Programowa Kongresu, składająca się z wiodących ekspertów ze świata biznesu, nauki i administracji, zagwarantuje wysoki poziom merytoryczny debaty oraz trafny dobór tematów.

fot. Mateusz Wójtów
fot. Mateusz Wójtów
fot. Mateusz Wójtów

Kontakt

Akademia Górniczo-Hutnicza
im. Stanisława Staszica w Krakowie

aleja Adama Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

kongres-er@agh.edu.pl

Wydarzenie jest realizowane w ramach projektu „Obserwatorium Transformacji Energetycznej jako instrument wspierania społeczno-gospodarczego rozwoju Polski (OTE)” współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Program GOSPOSTRATEG).