O kongresie

Strona główna O kongresie


Szanowni Państwo,

W ostatnim czasie transformacja energetyczna z postulatu dotyczącego bliżej nieokreślonej przyszłości przeistoczyła się w element naszego „tu i teraz”. Z satysfakcją stwierdzam, że wydarzenia poświęcone tej tematyce, organizowane od kilku lat przez Akademię Górniczo-Hutniczą, przyczyniły się do intensyfikacji tego procesu. Kongres Energetyki Rozproszonej jest przedsięwzięciem, które jeszcze mocniej wspiera to, co w tej kwestii najistotniejsze – współpracę wielu środowisk w celu znalezienia najlepszych rozwiązań i wypracowania wspólnych rekomendacji dla branży.

Unikatowy charakter Kongresu wyraża się w połączeniu sprawdzonej formuły Forum Energetyki Rozproszonej z nastawioną na praktyczne aspekty nowej energetyki konferencją naukową. Umożliwi to jeszcze efektywniejsze współdziałanie głównych interesariuszy transformacji – środowisk gospodarczych, naukowych oraz administracji centralnej i samorządowej.

Jestem przekonany, że dwudniowe krakowskie zgromadzenie przedstawicieli branży będzie obfitowało w wartościowe spotkania i merytoryczne dyskusje, których konkluzje będą miały wpływ na kierunek polskich przemian energetycznych.

Do zobaczenia w Krakowie!

Prof. dr hab. inż. Jerzy Lis
Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej

O wydarzeniu

I Kongres Energetyki Rozproszonej (KER) odbędzie się w dniach 24–26 września br. na terenie kampusu AGH.

Wyróżnikiem Kongresu jest koncentracja na lokalnym wymiarze transformacji energetycznej. W tym aspekcie KER kontynuuje kierunek wytyczony przez Forum Energetyki Rozproszonej, którego pięć edycji odbyło się w ostatnich latach w ramach projektu „Rozwój energetyki rozproszonej w klastrach energii” (KlastER) finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (program GOSPOSTRATEG). 

Unikatowy charakter Kongresu wyraża się w połączeniu sprawdzonej formuły Forum Energetyki Rozproszonej z odbywającą się trzeciego dnia konferencją naukową. Umożliwi to jeszcze efektywniejszą współpracę głównych interesariuszy transformacji – środowisk gospodarczych, naukowych oraz administracji centralnej i samorządowej. W pierwszym dniu KER (24.09) odbędą się tutoriale tematyczne dotyczące zagadnień związanych z energetyką rozproszoną i OZE.

Ważną cechą KER jest – wypracowane podczas dotychczasowych Forów Energetyki Rozproszonej – zaangażowanie wiodących organizacji branżowych związanych z rozwijaniem lokalnych inicjatyw energetycznych i wdrażaniem technologii OZE. Daje to gwarancję, że debata podczas Kongresu skoncentruje się na diagnozie realnych problemów branży i praktycznych rekomendacjach co do dróg ich pokonywania. 

Istotnym tematem obrad podczas KER będą również uwarunkowania transformacji energetycznej występujące w miastach i gminach wiejskich. Ważną rolę w tym procesie odegrają samorządy lokalne i regionalne, których reprezentanci zostaną zaproszeni do obrad.

Zakres tematyczny KER obejmować będzie problemy i wyzwania kluczowe dla przyszłości polskiej transformacji energetycznej. Rada Programowa Kongresu, składająca się z wiodących ekspertów ze świata biznesu, nauki i administracji, zagwarantuje wysoki poziom merytoryczny debaty oraz trafny dobór tematów. 

Zachęcamy, by w pełni wykorzystać synergiczny potencjał wydarzenia poprzez aktywne uczestnictwo w trzech dniach Kongresu.

Dokumenty

Faktura VAT

Wystawcą faktury za udział w odpłatnych wydarzeniach I KER jest 
Fundacja Studentów i Absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie ACADEMICA
ul. Rostafińskiego 10, 30-072 Kraków
NIP 677-21-64-561

fot. Mateusz Wójtów

Kontakt

Akademia Górniczo-Hutnicza
im. Stanisława Staszica w Krakowie

aleja Adama Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

kongres-er@agh.edu.pl

Wydarzenie jest jednym z efektów projektu „Rozwój energetyki rozproszonej w klastrach energii (KlastER)” w latach 2019-2022 współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Program GOSPOSTRATEG)