Patroni i Partnerzy

Strona główna Patroni i Partnerzy

PARTNERZY KONGRESU (TBA)

PATRONI MEDIALNI (TBA)

PARTNERZY INFORMACYJNI (TBA)

PARTNERZY MERYTORYCZNI (TBA)

PATRONI HONOROWI (TBA)

PARTNERZY STRATEGICZNI (TBA)

PARTNERZY GŁÓWNI (TBA)

Kontakt

Akademia Górniczo-Hutnicza
im. Stanisława Staszica w Krakowie

aleja Adama Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

kongres-er@agh.edu.pl

Wydarzenie jest realizowane w ramach projektu „Obserwatorium Transformacji Energetycznej jako instrument wspierania społeczno-gospodarczego rozwoju Polski (OTE)” współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Program GOSPOSTRATEG).