Rada Programowa

Strona główna Rada Programowa
Lis Jerzy

prof. dr hab. inż.  Jerzy Lis
Rektor AGH – przewodniczący

Sroka Ryszard

dr hab. inż. Ryszard Sroka, prof. AGH

Dziekan Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH – wiceprzewodniczący

S kopeć

dr Sławomir Kopeć
Pełnomocnik Rektora AGH ds. analiz strategicznych – wiceprzewodniczący

Barbara Adamska
Prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Magazynowania Energii

Patryk Białas
Climate Reality Project

prof. dr hab. inż. Maciej Chorowski
Politechnika Wrocławska

Piotr Czopek
Dyrektor w Polskim Stowarzyszeniu Energetyki Wiatrowej

prof. dr hab. inż. Rafał Dańko

Prorektor AGH ds. Studenckich

Ryszard Grobelny
Prezes Zarządu Fundacji „Miasto”, Związek Miast Polskich

Olgierd Dziekoński
Związek Województw RP

dr inż. Rafał Gawin
Prezes Urzędu Regulacji Energetyki

Józef Gawron
Wicemarszałek Województwa Małopolskiego

Albert Gryszczuk
Prezes Zarządu Krajowej Izby Klastrów Energii i OZE

Andrzej Guła
Polski Alarm Smogowy

Hanzelka Zbigniew

prof. dr hab. inż. Zbigniew Hanzelka
Akademia Górniczo-Hutnicza

dr Krzysztof Heller
Infostrategia

Stefan Kamiński
Prezes Zarządu Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji

H. Kaliś

Henryk Kaliś
Prezes Zarządu Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu, 
Prezes Izby Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii

Andrzej Kaźmierski
Dyrektor Departamentów Gospodarki Niskoemisyjnej, Ministerstwo Rozwoju i Technologii

prof. dr hab. inż. Marek Kisiel-Dorohinicki
Dziekan Wydziału Informatyki AGH

Kulig Andrzej

dr hab. Andrzej Kulig
I Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa

dr hab. Łukasz Lach
Akademia Górniczo-Hutnicza

Paweł Lachman
Prezes Zarządu Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła PORT PC

Łazęcki

Andrzej Łazęcki
Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Klimatu, Urząd Miasta Krakowa

Maćkowiak-Pandera Joanna

dr Joanna Maćkowiak-Pandera
Prezeska Forum Energii

Malicka Ewa

Ewa Malicka
Prezeska Towarzystwa Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych

dr hab. inż. Krzysztof Mendrok
Dziekan Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki

Tomasz Mironczuk
Prezes Instytutu Rynku Finansowego

prof. dr hab. Monika Motak
Dziekan Wydziału Energetyki i Paliw AGH

Miłosz Motyka
Podsekretarz stanu,  wiceminister klimatu i środowiska

W. Myśleci

dr inż. Wojciech Myślecki
Politechnika Wrocławska

Neterowicz

Józef Neterowicz
Związek Powiatów Polskich

Nizioł

Artur Nizioł
Wiceprezes Zarządu Izba Gospdoarcza Eneregtyki i Ochrony Środowiska

Bogusław Ochab
Prezes Zarządu ZGH Bolesław, Rada Uczelni AGH

Onichimowski

Grzegorz Onichimowski
Instytut Obywatelski

Popczyk Jan

prof. dr hab. inż. Jan Popczyk
Powszechna Platforma Transformacyjna Energetyki 2050

Skomudek Waldemar

prof. dr hab. inż. Waldemar Skomudek
Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej

spirydowicz

Agnieszka Spirydowicz
Prezes Zgorzeleckiego Klastra Rozwoju OZE i Efektywności Energetycznej ZKlaster

Starościk Janusz

Janusz Starościk
Prezes Stowarzyszenia Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych

Jacek Szymczak
Prezes Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie

prof. dr hab. inż. Konrad Świrski
Prezes Transition Technologies

dr inż. Karol Wawrzyniak
Narodowe Centrum Badań Jądrowych

Wiśniewski Grzegorz

Grzegorz Wiśniewski
Prezes Instytutu Energetyki Odnawialnej

Wiśniowski

prof. dr hab. inż. Rafał Wiśniowski

Prorektor AGH ds. Współpracy

Worek

prof. dr hab. Barbara Worek
Uniwersytet Jagielloński

wrochna

Wojciech Wrochna
Kancelaria Kochański & Partners

Zawisza Artur

Artur Zawisza
Prezes Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego

Kontakt

Akademia Górniczo-Hutnicza
im. Stanisława Staszica w Krakowie

aleja Adama Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

kongres-er@agh.edu.pl

Wydarzenie jest realizowane w ramach projektu „Obserwatorium Transformacji Energetycznej jako instrument wspierania społeczno-gospodarczego rozwoju Polski (OTE)” współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Program GOSPOSTRATEG).