Rada Programowa

Strona główna Rada Programowa

Rada Programowa KER 2023

Lis Jerzy

prof. dr hab. inż.  Jerzy Lis
Rektor AGH – przewodniczący

Wiśniowski

prof. dr hab. inż. Rafał Wiśniowski

Prorektor ds. Współpracy AGH – wiceprzewodniczący

Sroka Ryszard

dr hab. inż. Ryszard Sroka, prof. AGH

Akademia Górniczo-Hutnicza – wiceprzewodniczący

S kopeć

dr Sławomir Kopeć
Akademia Górniczo-Hutnicza – wiceprzewodniczący

Barbara Adamska
Prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Magazynowania Energii

Bando Maciej

Maciej Bando
b. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki

prof. dr hab. inż. Maciej Chorowski
Politechnika Wrocławska

Zdzisław Czucha
Związek Miast Polskich

Olgierd Dziekoński
Związek Województw RP

dr inż. Rafał Gawin
Prezes Urzędu Regulacji Energetyki

Józef Gawron
Wicemarszałek Województwa Małopolskiego

Albert Gryszczuk
Prezes Zarządu Krajowej Izby Klastrów Energii i OZE

Andrzej Guła
Polski Alarm Smogowy

Hanzelka Zbigniew

prof. dr hab. inż. Zbigniew Hanzelka
Akademia Górniczo-Hutnicza

Stefan Kamiński
Prezes Zarządu Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji

H. Kaliś

Henryk Kaliś
Prezes Zarządu Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu, 
Prezes Izby Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii

Andrzej Kaźmierski
Ministerstwo Rozwoju i Technologii

prof. dr hab. inż. Marek Kisiel-Dorohinicki
Akademia Górniczo-Hutnicza

Kulig Andrzej

Andrzej Kulig
I Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa

Paweł Lachman
Prezes Zarządu Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła PORT PC

Maćkowiak-Pandera Joanna

dr Joanna Maćkowiak-Pandera
Prezeska Forum Energii

Malicka Ewa

Ewa Malicka
Prezeska Towarzystwa Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych

Michalski Artur

Artur Michalski
Wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

prof. dr hab. Monika Motak
Dziekan Wydziału Energetyki i Paliw AGH

W. Myśleci

dr inż. Wojciech Myślecki
Politechnika Wrocławska

Nizioł

Artur Nizioł
Wiceprezes Zarządu Izba Gospdoarcza Eneregtyki i Ochrony Środowiska

Bogusław Ochab
Prezes Zarządu ZGH Bolesław

Popczyk Jan

prof. dr hab. inż. Jan Popczyk
Powszechna Platforma Transformacyjna Energetyki 2050

Skomudek Waldemar

prof. dr hab. inż. Waldemar Skomudek
Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej

Starościk Janusz

Janusz Starościk
Prezes Stowarzyszenia Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych

dr inż. Karol Wawrzyniak
Narodowe Centrum Badań Jądrowych

Węgrecki Józef

Józef Węgrecki
Prezes Zarządu Izba Gospdoarcza Eneregtyki
i Ochrony Środowiska

Wiśniewski Grzegorz

Grzegorz Wiśniewski
Prezes Instytutu Energetyki Odnawialnej

Worek

prof. dr hab. Barbara Worek
Uniwersytet Jagielloński

wrochna

Wojciech Wrochna
Kancelaria Kochański & Partners

Zawisza Artur

Artur Zawisza
Prezes Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego

Zyska Ireneusz

Ireneusz Zyska
Wiceminister Klimatu i Środowiska, Pełnomocnik Rządu ds. OZE

Kontakt

Akademia Górniczo-Hutnicza
im. Stanisława Staszica w Krakowie

aleja Adama Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

kongres-er@agh.edu.pl

Wydarzenie jest jednym z efektów projektu „Rozwój energetyki rozproszonej w klastrach energii (KlastER)” w latach 2019-2022 współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Program GOSPOSTRATEG)