Czasopismo „Energetyka Rozproszona”

Strona główna Czasopismo „Energetyka Rozproszona” ​

O czasopiśmie

„Energetyka Rozproszona” jest półrocznikiem wydawanym od 2019 r., początkowo jako broszura popularyzująca efekty prac w ramach projektu „Rozwój energetyki rozproszonej w klastrach energii” (KlastER) finansowanego przez NCBiR, a obecnie jako jedno z trzynastu pism naukowych prowadzonych przez Wydawnictwa AGH. Jego adresatami są głównie pracownicy uczelni, doktoranci i studenci, inżynierowie, politycy, działacze samorządów terytorialnych i pracownicy administracji państwowej, przedstawiciele wspólnot i lokalnych inicjatyw energetycznych, prosumenci oraz wszystkie osoby zainteresowane rozwojem energetyki rozproszonej w Polsce. 

Czasopismo uzyskało patronat Komitetu Problemów Energetyki Polskiej Akademii Nauk i znalazło się w ministerialnym wykazie czasopism naukowych za 2023 r. z liczbą 20 punktów. 

Niedawno ukazał się 10. zeszyt „Energetyki Rozproszonej”, a zawarte w nim artykuły podsumowują I Kongres Energetyki Rozproszonej. W najbliższym czasie czasopismo przybierze formułę publikacji monograficznych, a kolejny zeszyt będzie poświęcony tegorocznemu II KER.  

Wszystkich potencjalnych autorów zapraszamy do kontaktu. Na propozycje tematów oraz gotowe artykuły czekamy pod adresem: redakcja-er@agh.edu.pl.  

Wydarzenie jest jednym z efektów projektu „Rozwój energetyki rozproszonej w klastrach energii (KlastER)” w latach 2019-2022 współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Program GOSPOSTRATEG)